با مولایمان عهد بستیم بر سر میثاق ولایتی که پروردگار در عالم ذر از ارواحمان گرفت بمانیم و مرحمی باشیم بر دل داغ دیده ی حضرتش به پهلوی شکسته ی مادرش و به خورشید بر روی نیزه ی جد بزرگوارش سیدالشهدا علیه السلام. یاعلی